Kategorie: Aktuality

Organizace výuky od 25.11.2020

Na základě aktuálních „Informací k provozu škol a školských zařízení“, které vydalo MŠMT ČR a rozeslalo školám dne 20. 11. 2020, se od středy 25. listopadu 2020 obnovuje individuální prezenční výuka (jeden pedagogický pracovník a jeden žák), kolektivní výuka pokračuje distanční formou s možností individuálních konzultací.

Přehled hygienických pravidel v ZUŠ:

  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (ve společných prostorách i ve výuce).
  • Pokud charakter vzdělávací aktivity neumožňuje nošení ochranného prostředku (tanec, zpěv, dechové nástroje), nemusí žák při výuce mít roušku. Je-li nezbytné, aby žák viděl ústa učitele, lze výjimečně roušku nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
  • použití dezinfekce rukou při vstupu do školy
  • pravidelné větrání v délce min. 5 minut a nejlépe každých 30 min.
  • vstup třetích osob do prostor školy není povolen; výjimečně (např. zákonní zástupci nezletilých žáků) a to tak, že je maximálně omezen kontakt s ostatními žáky a pedagogy.

Informace k provozu škol a školoských zařízení

Ostatní hygienické pravidla provozu v ZUŠ se nadále řídí manuálem MŠMT -  Provoz škol ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodikou pro vzdělávání distanční způsobem a Metodikou Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách.

 

Mgr. Radim Havlíček
ředitel školy

print Formát pro tisk