Kategorie: Aktuality

Organizace výuky od 7. 12. 2020

Od pondělí 7. prosince 2020 se obnovuje prezenční kolektivní i skupinová výuku s maximálním počtem 10 žáků.
O organizaci výuky skupinových a kolektivních předmětů, budou žáky/zákonné stupce žáků informovat jednotliví vyučující.

Přehled hygienických pravidel v ZUŠ:

  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (ve společných prostorách i ve výuce).
  • Pokud charakter vzdělávací aktivity neumožňuje nošení ochranného prostředku (tanec, zpěv, dechové nástroje), nemusí žák při výuce mít roušku. Je-li nezbytné, aby žák viděl ústa učitele, lze výjimečně roušku nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
  • použití dezinfekce rukou při vstupu do školy
  • pravidelné větrání v délce min. 5 minut a nejlépe každých 30 min.
  • vstup třetích osob do prostor školy není povolen; výjimečně (např. zákonní zástupci nezletilých žáků) a to tak, že je maximálně omezen kontakt s ostatními žáky a pedagogy.

print Formát pro tisk