Zdroj: http://www.zusuhostroh.cz/index.php?a=aktuality/zahajeni-prezencni-vyuky  •  Vydáno: 5.5.2020 20:19  •  Autor: zuš

Zahájení prezenční výuky od 11.5.2020

Zahájení prezenční výuky od 11.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení (platný od 30.4.2020) a souboru hygienických a bezpečnostních pokynů pro ZUŠ vydaných MŠMT, Vás informuji o organizaci vzdělávání a hygienických opatřeních v naší ZUŠ.

Hudební obor
Od 11. 5. 2020 se prezenční formou bude realizovat individuální výuka a skupinová výuka (max. 3 žáci ve skupině).
Kolektivní výuka (hudební nauka, instrumentální soubory, cimbálové muziky, sborový zpěv) bude probíhat nadále distanční formou vzdělávání a to z nemožnosti dodržet hygienické a bezpečnostní pokyny vydané MŠMT.

Výtvarný obor
Prezenční výuka začne od 11.5.2020. Vyučující výtvarného oboru Vás bude informovat o bližších detailech organizace výuky.

Taneční obor
Prezenční výuka začne v týdnu od 11.5.2020. Vyučující Vás bude informovat o bližších detailech organizace výuky.

 

Dle pokynů MŠMT je nutné dodržovat následující hygienická opatření:

 

Při prvním vstupu do školy předkládá žák vyučujícímu podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde), u nezletilých žáků musí být podepsáno zákonným zástupcem. Pokud nebude čestné prohlášení podepsané, nebude žákovi osobní účast ve výuce umožněna.

 

Těší se na Vás kolektiv ZUŠ

 

Mgr. Radim Havlíček
ředitel ZUŠ

Odkazy na dokumenty z MŠMT

Soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro ZUŠ:
http://www.zusuhostroh.cz/upload/dokumenty/ochrana_zdravi_zus.pdf

Čestné prohlášení:
http://www.zusuhostroh.cz/upload/dokumenty/cestne_prohlaseni.pdf