Kategorie: Aktuality

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

V souladu § 4 vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 informuji tímto předpisem o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 v Základní umělecké škole Uherský Ostroh.

1) Škola nebude používat slovní ani kombinované hodnocení. Hodnoceny budou všechny předměty.

2) Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Škola vnímá, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok.

3) Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

a) podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

b) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky.

c) podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

V Uherském Ostrohu dne 11.5.2020

 

Mgr. Radim Havlíček
ředitel školy

print Formát pro tisk