Kategorie: Aktuality

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Domluva rozvrhů pro školní rok 2022/2023:

Nově přijatí žáci:

noví žáci (zákonní zástupci žáků) budou kontaktováni třídními učiteli.

Stávající žáci:

v  Uh. Ostrohu, ul. Šance 166

Hudební obor
od čtvrtku 1. září od 13:00 - 17:00 hod. (žáci/zákonní zástupci budou kontaktování třídními učiteli)

Výtvarný obor
pátek 2. září 14:30 - 17:30 hod.
pondělí 5. září 14:30 - 17:30 hod.

Taneční obor
čtvrtek 1. září 14.00 -17:30 hod.
pátek 2. září 14.00 -17:30 hod.

v Hluku, ul. Sokolská 655

od čtvrtku 1. září od 13:00 - 17:00 hod. - hudební obor (žáci/zákonní zástupci budou kontaktování třídními učiteli)

v Ostrožské Lhotě, budova ZŠ

pátek 2. září od 13:00 - 17:00 hod. - p. uč. Kateřina Říhová

print Formát pro tisk

Výpis: Aktualit

Slavnostní křest koncertního klavíru

Slavnostní křest koncertního klavíru30.1.2023 v 17.00 hod. sál ZUŠ Hluk

Tříkrálový koncert

Tříkrálový koncert8.1.2023 v 16.00 hod. Kostel sv. Ondřeje Uh. Ostroh

Adventní koncert a vernisáží

Adventní koncert a vernisáží15.12.2022 v 17.00 hod. malý sál sokolvny ZUŠ Uh. Ostroh

Adventní koncert v Hluku

Adventní koncert v Hluku14.12.2022 v 18.00 hod. sál ZUŠ Hluk

Houslový recitál bývalého žáka Víta Janečky

Houslový recitál bývalého žáka Víta Janečkypátek 2.9.2022 v 18:30 hod. koncertní sál zámku Uh. Ostroh

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Hucký bombóz

Hucký bombózúterý 21.6.2022 v 18:00 hod. park u tvrze Hluk