< návrat zpět

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů akcí

 

V rámci všech akcí pořádaných Základní uměleckou školou Uherský Ostroh budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Základní umělecká škola nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.